پرواز دخترانه

همان گونه که در طول سال های متعدی،تربیت نسل و آمادئه سازی نوجوانان برای ادامه مسیر و ساختن آینده ای روشن؛مورد احتمام جوامع بوده،به همین سبب،ما نیز بر این مهم معترفیم که می بایست برای آینده ای روشن، به تربیت نوجوانانی مستعد و با تفکری عالی پرداخت.

لذا شروعی پر انرژی و پرقدرت را در راستای آینده ای درخشان، رغم زدیم…

پرواز دخترانه از اوایل تابستان سال 1400 شروع به فعالیت کرد. در ابتدای فعالیت تربیتی خود 80 عضو جذب نموده و با کادر مجربی که در اختیار داشته 3 فصل را پشت سر گذاشته و فصل چهارم آن در حال برگزاری است.

پرواز مبتنی بر سبک تفکرات و اصول زندگی نوجوانان عزیز عضو طرح برنامه های خود را اجرا میکند. برنامه های طرح تربیتی پرواز در کلاس های مختلف و اهداف تربیتی در حال ارائه محتوای خود است. طرح پرواز با ویژه برنامه های ایام و اعیاد ملی و مذهبی، در رده تراز طرح های سطح استان می باشد.

این طرح با جذب متربیان سطح شهرستان، در حال آماده سازی و هماهنگی سطح فکری و رشد علمی نوجوانان می باشد تا شعار طرح تربیتی پرواز که تربیت نوجوان آینده ساز است تحقق پیدا کند.

مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت اباالفضل(ع)