• محفل جز خوانی قرآن کریم

قاریان ممتاز کشوری

  • قاریان:

آقای مهدی مهرابی مسلم

آقای اباالفضل مهرابی اکبر

استاد حمزه کیانی

استاد سجاد هاشمیان

  • سخنران:

حجت الاسلام رضایی

هر روز یک ساعت و نیم قبل از اذان مغرب